Güncel Yayınlar


Ulusal


 1- DURUKAN, S., SIMSEK , C., TONKUL, S., BABA, A., TAYFUR, G., 2021,. Alaşehir Alt Havzasının (Gediz Havzası, Batı Anadolu) Nem Değişimi Yöntemi...

15.01.2014 00:00:00

Uluslar Arası


 1. BABA, A., UZELLİ, T., SÖZBİLİR, H., 2021. Distribution of Geothermal Arsenic in Relation to Geothermal Play Types: a Global Review and Case S...

15.01.2014 00:00:00


KitaplarClimate Change and its Effects on Water Resources

Climate Change and its Effects on Water Resources


Climate Change and its Effects on Water Resources, Issues of National and Global Security (Edit Baba, A., Tayfur, G., Gunduz, O., Howard, K.W.F., Fridel, M.J., Chambel, A.), 2011, NATO Science Series. Springer. ISBN:978-94-007-1145-7.

15.01.2014 00:00:00


Groundwater and Ecosystems1

Groundwater and Ecosystems1


Groundwater and Ecosystems (Edit By Baba, A., Howard, K.W., Gunduz, O.), IV. Earth and Environmental Sciences, 2007, NATO Science Series. Springer. ISBN:1-4020-4737-1.

15.01.2014 00:00:00


Geothermal Systems and Energy Resources Turkey and Greece

Geothermal Systems and Energy Resources Turkey and Greece


 Geothermal Systems and Energy Resources: Turkey and Greece (Edit By Baba, A., Bundschuh, J., Chandrasekharam, D), 2014, CRC Press

15.01.2014 00:00:00

Fotoğraf Galerisi

Hoş Geldiniz


 1992 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Müh. Mim. Fak. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Lisansını, 1995 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisansını, 2000 yılında ise aynı üniversitede doktora eğitimini tamamladı. 2001 yılında Yardımcı Doçent Doktor, 2006 yılında ise Doçent Doktor olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Müh-Mim. Fak. Jeoloji Mühendisliği Bölümünde görev yaptı. 2003 yılında Birleşmiş Milletler Üniversitesi (İzlanda), Jeotermal Enerji Programında  ve 2005 yılında Wayne State Üniversitesi (USA), İnşaat ve Çevre Müh. Bölümü araştırmacı olarak bulundu. 2009-2013 yılları arasında ise İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümünde Doçent olarak görev aldı. 2012 yılında Toronto Üniversitesi (Kanada), Çevre Bilimleri Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2012 yılından bu yana İzmir Ekonomi Üniveristesi, Sürdürülebilir Enerji  Bölümünde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak görev almaktadır.

 
2013 yılından beri, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümünde Profesör Doktor olarak eğitim vermektedir.


Ders Notları

Prof. Dr. Alper BABA

  • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 35430- Gulbahce, Urla, Izmir/Türkiye

  • Tel: +90 232 750 68 07

  • Fax: +90 232 750 68 01

  • Cep tel: +90 535 469 83 67

  • E-mail: alperbaba@iyte.edu.tr