Yönettiği Tezler

Yüksek lisans öğrencileri ve tezleri


1. KATIRCIOĞLU, G., 2013, Effect of High Saline Geothermal Fluid on Soil and Surface Water Case Study: Tuzla (Çanakkale), Izmir Institute of Technology.

2. TAŞDELEN, T., 2009, Mağralardaki damlataş sularının hidrojeokimyasal ve klimatoloji açısından değerlendirilmesi, Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi.

 
3. ŞENGÜNALP, F., 2009, Çan İlçe Sınırları İçerisınde Yaşıyan İnsanların Kan ve Saç As-Pb ve Hg Değerlerinin Yeraltısuları İle İlşkisinin  Tıbbı Jeoloji Açısından İncelenmesi, Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi.
 
4. ŞANLIYÜKSEL, D., 2007, Kırkgecit (Biga-Çanakkale) jeotermal sahasının hidrojeokimyasal özelliklerinin incelenmesi, Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi.
 
5. ŞIMŞEK Y., 2007, Külcüler (Bayramiç-Çanakkale) jeotermal sahasının hidrojeokimyasal özelliklerinin incelenmesi, Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi.
 
6. ERTEKİN, C., 2007, Armutlu Yarımadası kuzey kesiminin jeolojisi,  genç tektoniği ve bölgenin  jeotermal kaynakları, Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi.
 
6. KARSLIOGLU, E., 2006, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı’nda çevre yönetim sisteminin oluşturulması, Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi.
 
7. DENİZ, O., 2005, Çanakkale yerleşim alanının yeraltısuyu kalitesinin incelenmesi, Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi.
 
8. GÜLEN., Ö., 2005, Çan (Çanakkale) İlçesindeki madenciliğin yeraltısularına etkisi, Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi.