Projeler

Ulusal


 

1-TÜBİTAK 2549 - Polonya Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NCBR) ile İkili İşbirliği Programı çerçevesinde desteklenmesine karar verilen 118Y490 kodlu “Su-Enerji-Gıda Bağlantısı: Tarım İçin Jeotermal Su”

 
2-Kuzey Ege Nehir Havzası Yönetim Planının Hazırlanması Projesi, 2020, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Ankara
 
 3-Tuzla Jeotermal Sahasının hidrojeolojik, hidrojeokimyasal ve kabuklaşma problemlerinin incelenmesi, 2016-2017, Araştırma projesi, IZTEK A.Ş.
 
4-Muş ili Jeotermal Enerji Potansiyeli Projesi, 2017, Doğu Anadolu Kalıkınma Ajansı- Alpaslan Ünv. Projesi
 
5-Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi, 2016, İzmir Büyük Şehir (İZBŞ) Projesi.
 
6-Gediz-Bakıçay Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi, 2015, İzmir Büyük Şehir (İZBŞ) Projesi.
 
7-Güneydoğu Anadolu Jeotermal Enerji Potansiyeli, GAP İdaresi Başkanlığı, Kalkınma Bakanlığı Projesi, 2014-2015.
 
7- Karaburun Yarımadası’ndaki Deniz Suyu Girişimi ve Denize Boşalımının Hidrojeolojik Çalışmalar ve Matematiksel Modelleme ile Araştırılması, TÜBİTAK Projesi
 
 

8- Urla-Çeşme-Karaburun Yarımadası Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi, İZKA Projesi
 

 

 

 

 

9- Gülbahçe Jeotermal Kaynağı Geliştirme Projesi, İZKA Projesi, TR31/12/DFD01/0015. 
 

 

 

 

 

10- Tuzla Jeotermal Sahasının hidrojeolojik, hidrojeokimyasal ve kabuklaşma problemlerinin incelenmesi, Araştırma projesi, IZTEK A.Ş.
 

 

 

 

 

11- Gülbahçe ve çevresindeki jeotermal kaynaklarının hidrojeolojik ve hidrojeokimyasal modellenmesi, IYTE BAP, 2011 IYTE21.
 

 

 

 

 

12- Simav Ovası (Kütahya) yeraltısuyunda arsenik kirliliğinin araştırılması ve insan sağlığına olan risklerinin değerlendirilmesi, TÜBİTAK Projesi, ÇAYDAG- 109Y029. 2009-2012.

 

 

 

 
 

13- Çan (Çanakkale) yöresindeki asit maden göllerinin çevresel etkilerinin araştırılması, ÇOMU BAP, 2010/38.

 

 

 

 
 

14- Mağaralardaki damlataş sularının hidrojeokimya ve paleoklimatoloji açısından incelenmesi,  ÇOMU BAP, 2007/27.
 

 

 

 

 

15- Çan Kömür Havzasındaki Madencilik Faaliyetlerinin Tıbbı Jeoloji Açısından Değerlendirilmesi, TUBİTAK Projesi, ÇAYDAG- 106Y041, 2008.

 

 

 

 
 

16- Biga Yarımadası’ndaki jeotermal kaynakların potansiyeli, kullanım alanlarının belirlenmesi ve çevresel etkilerinin değerlendirilmesi, TUBİTAK Projesi, ÇAYDAG- 104Y082, 2005.
 

 

 

 

 

17-  Tuzla (Çanakkale) jeotermalinin bölgedeki akifere toprağa ve suya etkilerinin araştırılması, TUBİTAK Projesi, 2005, YDABAG- 103Y010. 

 

 

 

 
 

18- Çanakkale-Çan bölgesi linyit kömür kalitesinin belirlenmesi çevre ve insan sağliğina etkileri açisindan değerlendirilmesi ÇOMÜ Bilimsel Arastirma Projeleri, 2006, Proje No: 2005-91.

 

 

 

 
 

19- Çan (Çanakkale) İlçesindeki madenciliğin yeraltısularına etkisi, ÇOMÜ, Araştırma Fonu Projesi (AFP), 2005, Proje No: 2003/24. 

 

 

 

 
 

20- Çanakkale yeni yerleşim yerinin jeolojik ve jeoteknik özellikleri, ÇOMU, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Araştırma projesi-2002.

 

 

 

 
 

21- Çanakkale atık depolama sahasının yüzey ve yeraltı sularına etkisi ve Çanakkale yerleşim alanının yeraltı suyu kalitesinin incelenmesi, ÇOMÜ, Araştırma Fonu Projesi (AFP), 2001, Proje No: 2001-b/04 

 

 

 

 
 

22- Çanakkale atık depolama sahasının yüzey ve yeraltı sularına etkisinin Jeofiziksel Yöntemlerle incelenmesi, ÇOMÜ, Araştırma Fonu Projesi (AFP), 2002, Proje No: 2001-b/04 

 

 

 

 
 

23- Yeşildere (Kadifekale- İzmir) heyelan alanının yer mühendislik (jeolojik-jeofizik) özellikleri, DEÜ, Mühendislik Fakültesi, araştırma projesi  2001, İzmir.

 

 

 

 
 

24- Büyük Menderes, Gediz ve Çürüksü (Denizli) Havzalarında Uranyum- Altın-Zirkon Konsantrasyonu ile tektonik ve jeotermal enerji arasındaki ilişki, 2001K120320, DPT (Devlet Planlama Teşkilatı Projesi). 

 

 

 

 
 

25- İzmir Atıksu Arıtma Tesisi Çevresel Etki Değerlendirme Raporu, 1998, DEÜ, Mühendislik Fakültesi, araştırma projesi, İzmir.

 

 

 

 
 

26- Efemçukuru Altın Sahası (Izmir) Mevcut Çevre Durum Tespiti Çalışması (Base-line Study), 1999, DEÜ, Mühendislik Fakültesi, araştırma projesi, İzmir.
 

 

 

 

 

27- Bergama-Ovacık altın madeninin jeolojik ve hidrojeolojik etüdü, 1999, DEÜ, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, araştırma projesi, İzmir. 

 

 

 

 
28- Yatağan (Muğla) Yöresindeki Termik Santral Atıklarının Çevre Jeolojisi Açısından İncelenmesi, DEÜ Araştırma Fonu (AFS) Projesi, 1999,  Proje No: 0922. 97.01. 06.