Yayınlar

Sempozyumlar


15.01.2014 00:00:00


 

B- SÖZLÜ OLARAK SUNULMUŞ VE BİLDİRİLER KİTABINDA YAYINLANMIŞ BİLDİRİLER

B1- ULUSLARARASI

1-      BABA, A., MURATHAN, A., 2013,Effect of Geothermal Fluid on Groundwater Quality in Gediz Graben, Western Turkey, ICWEE’2013, The 2nd International Conference on Water, Energy & Environment, 21-24 September 2013, Kuşadası, Turkey, paper number 272, p.1-28

2-  ŞANLIYÜKSEL, D., BABA, A., 2013, Effects of acid mine lakes on water resources in Biga Peninsula, Turkey, ICWEE’2013, The 2nd International Conference on Water, Energy & Environment, 21-24 September 2013, Kuşadası, Turkey, paper number 277, p.1-10.

3-      KATIRCIOĞLU, G., DEMİR, M., BABA, A., 2013, Effect of high saline geothermal fluid on surface water and soil quality. Case study: Tuzla (Çanakkale) Turkey ICWEE’2013, The 2nd International Conference on Water, Energy & Environment, 21-24 September 2013, Kuşadası, Turkey, p.85-.

4-      BABA, A.,  ERTEKIN, C., SANLIYUKSEL Y.D., 2012, High Arsenic Levels in Water Resources Resulting from Geogenic Resources: A Case Study from Muratlar Region, NW Turkey, 39th IAH Congress, 16 -21 September 2012, Niagara Falls, Canada, pp.1-7.

5-      BABA, A,. 2012, Present energy status and geothermal utilization in Turkey, 39th IAH Congress, 16 -21 September 2012, Niagara Falls, Canada, pp.1-3.

6-      GUNDUZ, O., ELCI, A., SIMSEK, C., BABA, A,. 2012, The use of cokriging algorithm for arsenic mapping in groundwater systems, 5th International Perspective on Water Resources & the Environment Conference (IPWE 2012), Morocco, pp.1-11.

7-      GUNDUZ, O., SIMSEK, C., ELCI, A., BABA, A., BAKAR, C., GURLEYUK, H., CAKIR, A., MUTLU, M., 2012, An integrated assessment of water quality in an arsenic containing aquifer: milestones from hydrogeology to public health, 5th International Perspective on Water Resources & the Environment Conference (IPWE 2012), Morocco,pp.1-10.

8-      BABA, A., GUNDUZ, O. 2011, Sustainability of groundwater and its effects on ecosystems, AASA Regional Workshop on “The Roles of Academies of Sciences in Water and Energy Problems in Central Asia and Ways for their Solutions, 30-June 2 July 2011, Bishkek, Kirgizstan, pp.122-132.

9-      GUNDUZ, O., BABA, A., ELPIT H., 2010, Arsenic in groundwater in Western Anatolia, Turkey:a review, XXVIII IAH Congress, Groundwater Quality Sustainability,12 -17 September 2010, Krakow, Poland, pp.183-191.

10- BABA, A., 2010, High arsenic levels in water resources resulting from alteration zones: A case study from Biga Peninsula, Turkey, AS2010, 3rd International Congress: Arsenic in the Environment, 17-21 May 2010, Tainan, Taiwan, pp.18-20.

11- BABA, A., YIĞITBAŞ E., ERTEKIN C., 2010, Hydrogeochemistry of Geothermal Resources of Eastern Part of Turkey: A Case Study, Varto Region, World Geothermal Congress 2010, 25-29 April 2010 Bali, Indonesia, pp.1-8.

12- BABA, A., GUNDUZ, O.,2009, Coal mining, energy production and environment: local aspects of a global dilemma, AASA Workshop on Environmental and Resources, 25-27 September 2009, İzmir, Turkey, pp.56-64.

13- HELVACI C., TAYFURG.,  BABA A., ŞENERM., 2009, Natural Resources and Environmental Problems in Turkey, AASA Workshop on Environmental and Resources, 25-27 September 2009, İzmir, Turkey, pp.39-47.

14- BABA, A., GUNDUZ, O.,2009, Effect of water source on human health: a case study from Biga Peninsula, Turkey, ISEST Environmental Science and Technology, 2-5 June 2009, Shanghai, China, pp. 620-622.

15- SIMSEK, Y., BABA, A.,2008,Hydrogeochemistry and structural control of the Külcüler Geothermal Field (Bayramiç-Çanakkale), Turkey, Integrating groundwater science and human well-being, XXVI IAH Congress, 26 October-1 November 2008, Toyama, Japan, s 31 pp.1-7.

16- GUNDUZ, O.,  BABA, A.,2008,Fate of acidic mining lakes in Can lignite district, Turkey, Integrating groundwater science and human well-being, XXVI IAH Congress, 26 October-1 November 2008, Toyama, Japan, s 31 pp.1-7.

17- DENIZ, O., BABA, A., TARCAN, G., 2008,Hydrogeochemical assessment of Bardakçılar and Çan Geothermal Fields, Turkey, Integrating groundwater science and human well-being, XXVI IAH Congress, 26 October-1 November 2008, Toyama, Japan, s 33 pp.1-7.

18- BABA, A., ATEŞ O, DENİZ, O., 2008, The environmental and hydrogeochemical properties of the Tuzla-Kestanbol- Hıdırlar Geothermal Sources, Turkey. UNU GTP 30th Anniversary Workshop, Iceland, August 26-27, 2008, pp 1-10.

19- BABA, A., ERTEKİN, C., 2007, 19- Determination of the source and age of the geothermal fluid and its effects on groundwater resources in Kestanbol (Çanakkale-Turkey), GQ07: Securing Groundwater Quality in Urban and Industrial Environments, 7th International Groundwater Quality Conference, Fremantle, Western Australia, 2–7 December 2007, pp.1-8.

20- GUNDUZ, O., OKUMUSOGLU, D., BABA, A., 2007, Acidic mining lakes and their influence on water quality: A case study from Can (Canakkale), Turkey, GQ07: Securing Groundwater Quality in Urban and Industrial Environments, 7th International Groundwater Quality Conference, Fremantle, Western Australia, 2–7 December 2007, pp.9-17.

21- BABA, A., PERİNÇEK, D., ŞANLIYÜKSEL., D., KIZIL, H., 2007,   Hydrogeochemistry and structural control of the area around the ancient city of Troia, Northwestern Anatolia, IAH 2007,Lisbon, pp. 1-8.

22- AKGÜL, H.N., ÖZPINAR, S and BABA, A., 2005, The Determination of Gained Heat Energy by Means of Geothermal Resources in the Greenhouse in Tuzla, Canakkale, Proceedings of the 9th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture & 27th International Conference of   CIGR Section IV: The Efficient Use of Electricity and Renewable Energy Sources in Agriculture, Sep.27-29, 2005, İzmir-TURKEY, pp.312-317.

23- BABA, A., ÖZCAN, H., 2005, Monitoring and evaluation of the geothermal fluid on soil and water in Tuzla Geothermal Field by GIS, Remote sensing and GIS for Environmental Studies, edit by Stefan Erasmi, Bern Cyffka, Martin Kappas, Göttinger Geographische Abhandlungen, vol 113, Göttingen, pp.138-143.

24- BABA, A., ÖZCAN, H.and DENİZ, O, 2005, Environmental Impact by Spill of Geothermal Fluids at the Geothermal Field of Tuzla, Canakkale-Turkey, Proceedings World Geothermal Congress 2005 Antalya, Turkey, 24-29 April 2005, pp. 1-8.

25- BABA, A., 2004, Investigation of Leaching Characteristics of Ash Wastes From Thermal Power Plants In Western Turkey, 19th World Energy Congress, Sydney, Australia, pp.1-7.

26- BABA, A., 2001, Leaching characteristics of solid wastes from Yatağan (Muğla-Turkey) thermal power plant, IESCA’2000; International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Region, pp. 83-88.

27- BABA, A., BİRSOY K.Y., ENSARİ, E., ANDİÇ, T., BAYKUL, A. and LENGERANLI, Y., 2001, Environmental hydrochemistry and geochemistry of İzmir City IESCA’2000; International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Region, pp. 197-206.

28- GÜR, F., BABA, A., KUMRU, N.M., 2001,Assessment of the radiological impact of soil in İzmir IESCA’2000; International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Region, pp.89-98.

29- BABA, A., and BİRSOY K.Y 2001., Heavy metal contamination of groundwater due to the solid wastes of Kemerkoy (Mugla- Turkey) thermal power plant, Present state and future trends of karst studies (Gunay, Ford, Johnson & Johnson eds.,), No: 49, Vol. 1, UNESCO, Paris, pp. 223-230.

30- BABA, A., and BİRSOY K.Y 2001.,Environmental Impact of Yatagan karstic springs, Present state and future trends of karst studies (Gunay, Ford, Johnson & Johnson eds.,), No: 49, Vol. 1, UNESCO, Paris, pp. 249-257.

31- BABA, A. and YILMAZER, İ., 1997,Deterioration of the natural and historical monuments in Cappadocia (Turkey), GEOENV’97, p.275-279, İstanbul.

 

B2- ULUSAL

1-      BABA, A., 2013,Yeraltısuyu Kaynaklarını Etkileyen Risk ve Tehtidler: İzmir Örneği, TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu, 28-30 Kasım 2013, Izmir, say.

2-      BABA, A., BAKAR, C., GÜNDÜZ, O., SAVE, D., ÖZIŞIN KARAMAN, H.I, 2013, Su Kaynaklarında Bulunan Ağır Metallerin İnsan Sağlığına Etkisi: Örnek Biga Yarımadası, 2. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı “Sağlıklı bir çevre için Jeoloji ve Tıp Bilimi”, 4-6 Aralık 2013, Antalya, say.25-34.

3-      ŞİMŞEK, C., BABA, A., GÜNDÜZ, O., ELÇİ, A., YILMAZER, N., 2013, İçme Suyu Sağlayan Akiferlerin ve İnsan Sağlığının Korunması Açısından Kuyular Emniyetli mi?, 2. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı “Sağlıklı bir çevre için Jeoloji ve Tıp Bilimi”, 4-6 Aralık 2013, Antalya, say.147-152

4-      GÜNDÜZ, O., BAKAR, C., ŞİMŞEK, C., BABA, A., ELÇİ, A., MUTLU, M., ÇAKIR, A.,2013,İçme Sularındaki Yüksek Düzeyde Arseniğe Maruz Kalmış Köylerde (Simav-Kütahya) Kronik Hastalık ve Temel Ölüm Nedenleri, 2. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı “Sağlıklı bir çevre için Jeoloji ve Tıp Bilimi”, 4-6 Aralık 2013, Antalya, say.43-55

5-      GÜNDÜZ, O., MUTLU, M., ELÇİ, A., ŞİMŞEK, C., BABA, A., 2011, Jeotermal akışkan deşarjının yüzeysel su kalitesine etkisi: Simav Ovası (Kütahya), 9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, say.60-67, Samsun.

6-      KUZGUNKAYA, E.H., GÖKÇEN, G., BABA, A., 2011, Dünya’da ve Türkiye’de jeotermal enerjinin gelişiminde araştırma merkezlerinin yeri, X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, say. 281-288, İzmir.

7-      GÜNDÜZ, O. ve  BABA, A., 2009, Asidik maden gölleri ve çevresel etkileri, 3. Madencilik ve Çevre Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, say. 95-105, Ankara

8-      BABA, A., DENIZ, O., SANLIYÜKSEL, D., 2008, Kazdağları kuzeydaoğusunda bulunan soğuk su kaynaklarının izotopik özellikleri, DSI III. Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri, say.1-12, Istanbul.

9-      SANLIYÜKSEL, D., BABA, A., 2008, Kırkgeçit sıcak su kaynağının (Biga-Çanakkale) fiziksel ve kimyasal özelliklerinin değerlendirilmesi, Biga Değerleri Sempozyumu,say.423-429, Çanakkale.

10- DENIZ, O., BABA, A., TARCAN, G., 2007., Bardakçılar (Çan-Çanakkale) sıcak su kaynağının hidrojeokimyası, TMMOB Jeotermal Kongresi, say.265-274, Anakara.

11- BABA, A., DENIZ, O., ŞANLIYÜKSEL,D., 2007., Kocabaşlar jeotermal alanı (Lapseki-Çanakkale) ve çevresinin hidrojeokimyasal ve izotopik incelenmesi, Lapseki Sempozyumu, say.146-155. Çanakkale

12- BABA, A., 2006.,Kazdagları soguk ve sıcak su kaynaklarının hidrojeokimyasal özellikleri, Kazdagları 2. Ulusal Sempozyumu, say.48-50. Çanakkale

13- TOPATEŞ G., ÜSTÜNDAĞ., Ö., ÖZAY, Ö., YILDIZ., M., BABA, A., 2005., Çan termik santral uçucu külünün seramik sırlarında kullanımı, SERES 2005 III.Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye Sır ve Boya Semineri, say. 591-598. Eskişehir

14- KARSLIOĞLU, E., BABA, A., DENİZ, O., 2004, Çanakkale İlinin çevre problemleri, V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, say. 513-538, Bolu.

15- BABA, A., BİRSOY K.Y., ENSARİ, E., ANDİÇ, T., BAYKUL, A. and LENGERANLI, Y., 2001, İzmir ili yeraltı suyu kalitesi, Yeraltı Suları ve Çevre Sempozyumu (ÇEVJEO’2001), say. 149-158, İzmir.

16- BABA, A. ve SÖZBILIR, H., 2001, KD-doğrultulu Kemalpaşa- Torbalı havzasının jeolojisi ve yeraltı suyu kalitesi, Batı Anadolu, Yeraltı Suları ve Çevre Sempozyumu (ÇEVJEO’2001), say. 133-148, İzmir.

17- DİNÇER, A.R., BABA, A., SPONZA, D.T.,2001, Dalaman (Muğla) Havaalanı atıksularının oluşturabileceği çevresel etkiler, Yeraltısuları ve Çevre Sempozyumu (ÇEVJEO’2001), say. 383-390, İzmir.

18- BABA, A., BALİ, U. ve DİNÇER, A., 2000, Depremin çevresel etkileri, Batı Anadolu’nun Depremselliği Sempozyumu, say. 307-312, İzmir.

19- BABA, A., 2000, Muğla-Yeniköy Termik Santral Katı Atıklarının Çevre Jeolojisi Açısından İncelenmesi, Türkiye 8. Enerji Kongresi, say. 247-258, Ankara.

20- BABA, A., 1999, Türkiye’de termik santral atıklarının çevre jeolojisi, BAKSEM’99, say. 130- 135, İzmir.

21- BABA, A. ve TOKGÖZ, S.,1999, İzmir Harmandalı düzenli atık depolama sahasının yüzeysel ve yeraltı sularına etkisi, İzmir Su Kongresi, say. 263- 275, İzmir. 

22- BABA, A. ve BALİ U., 1998, Yeraltısuyu kirlilik kontrolünde jeolojik ve teknik bariyerler, 20. Yıl Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, say. 561-567, Elazığ.

23- DİNÇER, A.R ve BABA, A., 1998, Atıkların yeraltı sularına etkisi ve kontrol yöntemleri, Bodrum Yarımadası Çevre Sorunları Sempozyumu, Cilt I, say. 103- 110. 

24- BABA, A., ve DİNÇER, A.R., 1997, Türkiye’deki altın potansiyeli, çevresel etkileri ve arıtma yöntemleri, 2. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, say. 9-16, İstanbul.

  

C- SÖZLÜ OLARAK SUNULMUŞ VE ÖZLER KİTABINDA YAYINLANMIŞ BİLDİRİLER

 C1- ULUSLARARASI

1.  ŞANLIYÜKSEL YÜCEL, D., BABA, A., ŞENGÜN, F., YÜCEL, M.A., 2013. Drainage waters affected by pyrite oxidation in an open pit coal mine in Can Region, NW Turkey. International Association of Hydrogeologists 40th International Congress, 15-20 September 2013, Perth, Australia, paper number 32, p 65.

2.   YÜCEL, M.A., ŞANLIYÜKSEL YÜCEL, D., BABA, A., 2013. Monitoring of Acid Mine Lakes Using Satellite Imagery and Geographic Information System (GIS) in NW Turkey. International Association of Hydrogeologists 40th International Congress, 15-20 September 2013, Perth, Australia, paper number 106, p 195.

3.  BABA, A., MURATHAN, A., 2012, The influence of geothermal fluid on groundwater quality in Alaşehir region, Manisa, Turkey, International Earth Science Colloquium on the Aegean Region, IESCA-2012, 1-5 October 2012, Izmir, Turkey, p.178.

4.              ÖZTÜRK, Ö., ŞANLIYÜKSEL, D., BABA, A., 2012, The Impact of Mining Activity on Dam Basin in Biga Peninsula, Northwest of Turkey, International Earth Science Colloquium on the Aegean Region, IESCA-2012, 1-5 October 2012, Izmir, Turkey, p.181.

5.  BABA, A., MUNGAN, G.G., TARCAN, G., SÖZBİLİR, H., 2012, Hydrogeochemical properties of Gulbahce (Urla-Izmir) Geothermal System, Karaburun Peninsula, western Turkey, International Earth Science Colloquium on the Aegean Region, IESCA-2012, 1-5 October 2012, Izmir, Turkey, p.219.

6.    GUNDUZ, O., BABA, A., SİMSEK, C., ELÇİ, A, Hydrogeochemical properties of Simav (Kütahya) geothermal site, Turkey, International Earth Science Colloquium on the Aegean Region, IESCA-2012, 1-5 October 2012, Izmir, Turkey, p.217.

7.    GUNDUZ, O., BAKAR, C., SİMSEK, C., BABA, A., ELÇİ, A., GURLEYUK, H., MUTLU, M., ÇAKIR,A., 2012 The analysıs of death causes during 2005-2010 perıod in five villages with high arsenic levels in drinking water supplies, Simav plain, Turkey, 13th World Congress on Publish Health, 23-27 April 2012 in Addis Ababa, Ethiopia.

8.  BABA, A., 2011, Assessing the impact of climate change on groundwater quality in Turkey, XVIII INQUA Congress, 21-27 July 2011 in Bern, Switzerland, p.1186.

9.    GUNDUZ, O., BABA, A., ELPİT H., 2010, Arsenic in groundwater in Western Anatolia, Turkey:a review, XXVIII IAH Congress, Groundwater Quality Sustainability,12 -17 September 2010, Krakow, Poland, vol:1 pp.43.

10.   DENIZ, O. and BABA, A. 2010, Relationship between groundwater level and climate change: case study: Canakkale, Turkey, NATO ARW on climate change and its effects on water resources-issues of national and global security, 1-4 September 2010, Izmir, Turkey, p.59.

11.  BABA, A., 2010., Climate change mitigation with renewable energy: Geothermal, NATO ARW on climate change and its effects on water resources-issues of national and global security, 1-4 September 2010, Izmir, Turkey, p.43.

12.    ATEŞ, Ö., TUTKUN, S.Z., BABA, A., WOITH, H., ÖZDEN, S., 2010., An example of geothermal systems: Hıdırlar Geothermal Field, Biga Peninsula, NW Turkey, Geophysical Research Abstract, vol 12, EGU2010-3257-4.

13.   SAVE, D., KÖSE, O.Ö., SÜLÜN, S., ŞENGUNALP, F., GUNDUZ, O., BABA, A., 2009., The blood and hair heavy metal levels in two districts with different groundwater concentrations, 12th World Congress on Public Health, 27 April- 1 May 2009, İstanbul, Turkey

14.   BAKAR, C., BABA, A., KARAMAN, H.I.O., ŞENGUNALP, F., 2009., The neurotoxic effect of high aluminum levels in drinking water in Kirazli area (Canakkale, Turkey), 12th World Congress on Public Health, 27 April- 1 May 2009, İstanbul, Turkey

15.   BAKAR, C., KARAMAN, H.I.O., BABA, A., ŞENGUNALP, F., 2009., Vitamin B12 levels and neurological findings in three villages in Canakkale region, Turkey, 12th World Congress on Public Health, 27 April- 1 May 2009, İstanbul, Turkey

16.   BABA, A., 2007,Effect of mining activity on water sources: Case study in Turkey, Integrated Water Resources Management, March 7-9, 2007 Royal Scientific Society, Amman, Jordan, p. 20-21.

17. TÜRKOĞLU, M., BABA, A., ÖZCAN, H., 2006., Determination and evaluation of some physicochemical parameters in the Saros Gulf (North Agean Sea, Turkey) using multiple probe system and geophrafic information system, 2st Göttingen GIS & Remote Sensing Days, Global Change Issues in Developing and Emerging Countries, 4-6 October 2006, p.95, Göttingen, Germany, Abstract.

18.     CAN, E.,YIGITBAS, E., BABA, A., 2006., Geothermal water chemistry of Armutlu Peninsula, Turkey, GSA Annual Meeting and Exposition, 25-25 October 2006, Philadelphia, Pennsylvania, USA, vol.38, no:7, p.17.

19.      BABA, A., DENİZ, O., GULEN,O., 2006., Effects of mining and other industrial activities on surface and groundwater around the Çan (Çanakkale) Plain, NATO ARW `Wastewater Reuse- Risk Assessment, Decision –Making And Environmental Security`, 12-16 October 2006, Istanbul, p.26-27.

20. PEKDEGER, A., 2006., Thermal treatment of wastewater from cheese production using geothermal energy: A case study for the Çanakkale region, Turkey, NATO ARW `Wastewater Reuse- Risk Assessment, Decision –Making And Environmental Security`, 12-16 October 2006, Istanbul, p.31-32.