Özgeçmiş

Prof.Dr. Alper Baba


 UZMANLIK VE ÇALIŞMA ALANLARI

 

  • Su Kaynakları
  • Yeraltısuları
  • Yeraltısuyu Kirliliği
  • Hidrojeoloji
  • Çevre Jeolojisi
  • Jeotermal Enerji
  • Mühendislik Jeolojisi

 

EĞİTİM

 

Tarih
Okul
Aldığı Derece

1988-1992

Dokuz Eylül Üniversitesi, Müh. Mim. Fak. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Lisans Diploması

(Jeoloji Mühendisi)

1992- 1995

Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı

Yüksek Lisans

(Jeoloji Yük. Mühendisi)

1996- 2000

Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı

Doktora

(Jeoloji- Hidrojeoloji)

 
İŞ DENEYİMİ
 
2013-
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Bölümü (Profesor)
2012-2014
İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sürdürülebilir Enerji Anabilim Dalı (Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi)
2009-2013
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Bölümü (Doçent Doktor)
2012
Toronto Üniversitesi (Kanada), Çevre Bilimleri Bölümü (Misafir Akademisyen)
2006-2009
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Müh-Mim. Fak. Jeoloji Mühendisliği Bölümü (Doçent Doktor)
2005
Wayne State Üniversitesi (USA), İnşaat ve Çevre Müh. Bölümü (Araştırmacı)
2003
Birleşmiş Milletler Üniversitesi (İzlanda), Jeotermal Enerji Programı, İzlanda (Araştırmacı)
2001-2006
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Müh-Mim. Fak. Jeoloji Mühendisliği Bölümü (Yardımcı Doçent Doktor)
1996-2001
Dokuz Eylül Üniversitesi Müh. Fak. Jeoloji Müh. Bölümü,
(Araştırma Görevlisi)
1993- 1995
TÜPRAG Metal Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Proje Mühendisi)

 

 

 

 

 

TEZLER

BABA, A., 1995, Engineering Geology of Ürgüp-Göreme Tuff, MSc Thesis, Dokuz Eylül University, Graduate School of Applied Sciences, Izmir (Yüksek Lisans).
 
BABA, A., 2000, Yatağan (Muğla) Termik Santral Atıklarının Çevre Jeolojisi Açısından İncelenmesi, Doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (Doktora).