Yayınlar

Ulusal


15.01.2014 00:00:00


1-DURUKAN, S., SIMSEK , C., TONKUL, S., BABA, A., TAYFUR, G., 2021,. Alaşehir Alt Havzasının (Gediz Havzası, Batı Anadolu) Nem Değişimi Yöntemine Göre Yeraltısuyu Besleniminin Değerlendirilmesi. DEUFMD, 23(67), 11-23.
 

2-ŞAHIN, Y., BABA, A., TAYFUR, G., 2020. Küçük Menderes Havzasındaki Barajlar ve Tarımsal Gelişmeye Olan Katkıları, İklim Değişikliği ve Çevre, 5, (2) 16–23
 

 

3-TONKUL, S., ŞİMŞEK, C., BABA, A., 2019, İzotop özelliklerinin kullanılarak su-kayaç etkileşiminin incelenmesi: Alaşehir Alt Havzası Örneği, DSİ Teknik Bülteni, sayı: 134, Ekim 2019, say. 1-9.

 

 

 

4-BABA, A., GÜNDÜZ, O., BAKAR, C., SÜLÜN, S., SAVE, D., 2019, The Relation of Geogenic and Antrophogenic Factors With Blood and Hair Lead and Arsenic Levels in Women Living in Çan and Bayramiç Districts of Çanakkale Province, NOBEL MEDICUS 44, 15 (2), say. 25-34.
 

 

5-BABA, A., ŞİMŞEK, C., SOLAK, O., GUNDUZ, O., ELÇİ, A., MURATHAN, A., SÖZBİLİR, H., 2016, Karaburun Yarimadasi’ndaki Yeralti Sularin Fiziksel ve İzotopik Özellikleri, DSİ Teknik Bülteni Sayı: 120, say.14-24
  
6-ŞANLIYÜKSEL YÜCEL, D., BABA, A., 2013, Türkiye’de asit maden göllerine Çan (Çanakkale) Havzası’ndan güncel birkaç örnek, Mavi Gezegen, cilt no: 18 say. 1-6.
 

 

 7-GUNDUZ, O., MUTLU, M., ELÇİ, A., ŞİMŞEK, C., BABA, A., 2012, Jeotermal akışkan deşarjının yüzeysel su kalitesine etkisi: örnek saha simav ovası (Kütahya), Çevre Bilimi & Teknolojisi, cilt 2 (4), say. 231-246.

 

 

 

8-DENIZ, O., BABA, A., TARCAN, G., 2010, Hydrogeochemical and hydrological investigation of the Çan Geothermal Field, Geological Bulletin of Turkey, volume 53,number 2-3, 159-183.

 

 

 

9-BABA, A., 2004, Environmental impact of the utilization of a geothermal area, Journal of Istanbul Kültür University, 2004/1, pp.33-38.

 

 

 

10-  BABA, A., TÜRKMAN, A., 2001, Investigation of geochemical and  leaching characteristics of solid wastes from Yeniköy (Muğla-Turkey) power plant, Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, 25, say. 321-329.
 

11-  BABA, A., 2001, Yatağan (Muğla) termik santralı atık depolama sahasının yeraltı sularına etkisi, Jeoloji Mühendisliği Dergisi, cilt: 25, No:2, say.1-19.