Yönettiği Tezler

Doktora öğrencileri ve tezleri


1- ŞANLIYÜKSEL, D., 2013, Asidik Su Kaynaklarının Karakteristikleri, Oluşumunu Sağlayan Faktörler ve Hidrojeokimyasal Özellikleri (Çan-Bayramiç; Biga Yarımadası Örneği), Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi.